Shanghai TopLitE Technology Co.,LTD.

 

posotion:首页 - Product - LED 指示符 - R3006

R3006

A-R3006

型号 尺寸 发光颜色 波长 发光亮度(最小值) 发光亮度(经典值) PDF
TOP-R3006ZYG ¢30.8mm Yellow Green 570 / / TOP-R3006ZYG
A-R3006 ¢30.8mm Red 640 / / A-R3006